Η Engineering Solutions (EN-SO) δημιουργήθηκε το 2017 από διπλωματούχους μηχανικούς με πάθος για την Ενέργεια, την παραγωγή της και την βέλτιστη διαχείριση της.

Ο ένας άξονας δραστηριότητας μας είναι η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών έργων, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών λύσεων μηχανικής (άδειες λειτουργίας, άδειες μικρής κλίμακας και άλλα). Ο δεύτερος άξονας δραστηριότητας μας είναι οι σύγχρονες εφαρμογές κτιριακού αυτοματισμού. Στόχος τέτοιων εφαρμογών είναι η αύξηση της άνεσης και ασφάλειας του χρήστη, της λειτουργικότητας και προσαρμοστικότητας του κτιρίου σε συνδιασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας του. Η EN-SO διαθέτει στο δυναμικό της System Integrators, πιστοποιημένους από την τεχνολογία κτιριακών αυτοματισμών KNX, η οποία είναι αυτή που έχει επικρατήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο στον κτιριακό αυτοματισμό.

Μέσω των εξειδικευμένων γνώσεων που διαθέτει το έμψυχο δυναμικό της En-So στα πεδία της Μηχανολογίας, της Αεροναυπηγικής, της Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής και Μηχανικής Υπολογιστών, σε συνδυασμό με συνεργασίες που έχει με κορυφαίες εταιρείες του χώρου είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις-προτάσεις εξατομικευμένες, για την κάλυψη των αναγκών του κάθε πελάτη.

Στόχος της EN-SO είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σύγχρονων ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών, άρτιων τεχνικά, οι οποίες εκτός από την κάλυψη των αναγκών του χρήστη, στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας της εκάστοτε εφαρμογής. Εκτός από το προφανές περιβαλλοντολογικό όφελος, στόχος είναι και να μπορεί ο χρήστης να αξιολογεί το όφελος της επένδυσης του σε μηνιαίο ή ετήσιο βαθμό.

Η επίτευξη του στόχου μας είναι εφικτή μονάχα όσο παραμένουμε πιστοί στις αξίες μας. Οι αξίες μας στην EN-SO αφορούν τόσο στην ποιότητα της δουλειάς μας, όσο και στο σεβασμό των σχέσεων με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Οι αξίες μας είναι:

  • Άμεση επικοινωνία με τον πελάτη
  • Καινοτόμος και εξατομικευμένος σχεδιασμός λύσεων.
  • Σχεδιασμός λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον.
  • Αξιοπιστία και καλή λειτουργία των εφαρμογών.
  • Το συμφέρον του πελάτη αποτελεί προτεραιότητα μας.
  • Υποστήριξη της εφαρμογής σε βάθος χρόνου.

Τέλος, όραμα μας είναι ο συνδυασμός των αξιών και του στόχου μας με την ανάγκη μας για συνεχή εξέλιξη και εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες και προϊόντα. Η εξέλιξη της τεχνολογίας σε εφαρμογές εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας είναι ραγδαία και έτσι αποτελεί υποχρέωση μας σαν ΕΝ-SO η συμπόρευση με την τεχνολογία αυτή, προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο μας, υπηρετώντας τις αξίες μας. Όραμα μας είναι λοιπόν, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σπουδαίων έργων για τους πελάτες μας, υψηλής ενεργειακής απόδοσης και φιλικά προς το περιβάλλον.