Γνωρίστε μας καλύτερα και πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε:

Η ενέργεια και η αποδοτική διαχείριση της, αποτελεί πλέον ένα ζήτημα που μας αφορά όλους, καθώς το κόστος της ενέργειας συνεχώς αυξάνεται και οι παραδοσιακές πηγές εξαντλούνται.

Η EN-SO αποτελείται από μηχανικούς που ασπάζονται την διεθνή τάση προς την εξοικονόμηση ενέργειας και την βέλτιστη διαχείριση της, με εξειδίκευση σε σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους.

Οι εξειδικευμένες γνώσεις μας σε εφαρμογές εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας, σε συνδυασμό με την συνεργασία μας με τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου, μας δίνουν την δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων λύσεων κορυφαίας ποιότητας.

Μπορούμε να κάνουμε την εφαρμογή σας ενεργειακά ανώτερη.

Καθορισμός ενεργειακής κατάστασης και κατανάλωσης.

Το πρώτο βήμα είναι ο καθορισμός της ενεργειακής κατάστασης της εκάστοτε προς μελέτη εφαρμογής και η μέτρηση της ενεργειακής της κατανάλωσης.

Από αυτή την διαδικασία μπορούμε να εξάγουμε ένα σύνολο προτάσεων με μετρήσιμα αποτελέσματα, από τα οποίο ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει μεμονωμένα ή σύνολο ενεργειών, συνειδητά ως προς το αποτέλεσμα.

Πραγματική εξοικονόμηση χρημάτων.

Οι μέθοδοι εξοικονόμησης ενέργειας και οι εφαρμογές ενεργειακής αυτονομίας εκτός από φιλικές προς το περιβάλλον, σημαίνουν και πραγματική εξοικονόμηση χρημάτων.

Αυτές οι εφαρμογές αρχίζουν να γίνονται υποχρεωτικές από την διεθνή νομοθεσία, η οποία προβλέπει ότι όλα τα νέα κτήρια από το 2020 και μετά να είναι μηδενικής ή ακόμα και θετικής ενεργειακής κατανάλωσης (NET Zero Energy Buildings ή Positive Energy Buildings).

Μια τέτοια εφαρμογή, όσο καλύτερα σχεδιασμένη είναι, τόσο ταχύτερα αποσβένει το κόστος της επένδυσης της και μπαίνει στην κατάσταση του μόνιμου χρηματικού κέρδους. Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή είναι αντιληπτή και μετρήσιμη η  εξοικονόμηση σε μηνιαία ή ετήσια βάση.

Απόλαυση της επένδυσης σας.

Το να στραφεί κανείς σε εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας, δεν έχει μονάχα το χρηματικό αντίκτυπο ή την φιλικότητα προς το περιβάλλον, αλλά βελτιώνουν κατά πολύ την εμπειρία και τα επίπεδα άνεσης του χρήστη.

Οι εφαρμογές αυτές μας δίνουν πρόσβαση σε ανεπτυγμένες τεχνολογίες, οι οποίες αυξάνουν την αποδοτικότητα των συστημάτων μας, εξοικονομώντας ταυτόχρονα. Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών είναι τα σύγχρονα συστήματα ψύξης και θέρμανσης,  οι αυτοματισμοί κτιρίων και τα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων.

Αυτά τα μέσα, βελτιώνουν κατά πολύ την εμπειρία του χρήστη, καθώς προσαρμόζονται στις ανάγκες του και λαμβάνει τα επιθυμητά επίπεδα άνεσης χωρίς σπατάλη ενέργειας, άρα με χαμηλότερο κόστος. Επίσης, η αυτοματοποίηση και ο προγραμματισμός των συστημάτων μας προσφέρουν ξεγνοιασιά και εξοικονόμηση χρόνου λόγω του ότι δεν υπάρχει ανάγκη επίβλεψης της λειτουργίας των συστημάτων ή μπορεί να γίνεται ακόμα και απομακρυσμένα.

Άρα μπορούμε να έχουμε καλύτερη απόδοση του εκάστοτε συστήματος, με χαμηλότερο κόστος κατανάλωσης και χωρίς χρόνο επίβλεψης της λειτουργίας.