Η Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων (πολυκατοικίας, μονοκατοικίας, διαμερίσματος ή κτιρίου γραφείων) είναι το σύνολο των επεμβάσεων που γίνονται σε αυτό με σκοπό την μείωση των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου. Η Engineering Solutions (EN-SO) αναλαμβάνει την πλήρη μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και διαμόρφωσης ενός συνόλου προτάσεων ειδικά για τις ανάγκες του κτιρίου και τον ενεργειακό στόχο που θέλουμε να επιτευχθεί.

Η έννοια της ενεργειακής αναβάθμισης είναι αρκετά συνδεδεμένη με τις αλλαγές που αφορούν σε:

Εξωτερική θερμομόνωση τοίχων

Το μεγαλύτερο μέρος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μια ελληνική κατοικία αφορά τη θέρμανση και την ψύξη των κτιρίων. Αν αναλογιστεί κανείς ότι τα κτίρια που χτίστηκαν μετά το 1979, που ξεκίνησε να εφαρμόζεται ο Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτιρίων, είναι κατά κανόνα πλημμελώς θερμομονωμένα, τότε η σημασία της θερμομόνωσης γίνεται άμεσα αντιληπτή.

Οι εξωτερικοί τοίχοι των κτιρίων αποτελούν το περίβλημα του, διαμέσου του οποίου η θερμότητα διοχετεύεται από το εσωτερικό του κτιρίου στο εξωτερικό περιβάλλον, κατά τους χειμερινούς μήνες και αντίστροφα κατά τους θερινούς μήνες.

Η σωστή θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων οδηγεί στην αποφυγή αυτής της μορφής απώλειας θερμότητας, για την ακρίβεια στη μείωση της σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Η θερμότητα δηλαδή που αντλείται από οποιοδήποτε σύστημα θέρμανσης παραμένει στον χώρο, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η θέρμανση, χωρίς το αντίστοιχο σύστημα να απαιτείται να λειτουργεί συνεχώς. Αντίστοιχα συμβαίνει και κατά την ψύξη.

Έτσι αναβαθμίζεται η θερμική άνεση των κατοίκων, απαλείφονται οι ζημιές από υγρασία και μούχλα στα σημεία που υπάρχουν θερμογέφυρες αλλά και προστατεύεται η κατασκευή από ρηγματώσεις, θραύσεις και τη θερμική καταπόνηση που υφίστανται.

Η χρήση ολοκληρωμένων λύσεων θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος αποτελεί ουσιαστική δράση για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη, ανάλογα με το κτήριο και την περιοχή στην οποία βρίσκεται, ως και 55%.

Μόνωση ταράτσας

Η θερμομόνωση της οροφής ενός κτιρίου αποτελεί μια από τις πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Το δώμα αποτελεί το πιο ευπαθές δομικό στοιχείο σε ένα κτίριο. Καταπονείται από τον ήλιο, τον άνεμο, τη βροχή και το χιόνι. Στη σύγχρονη αγορά υπάρχουν εξαιρετικές λύσεις θερμομόνωσης των δωμάτων που μειώνουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη και απαλλάσσουν τους κατοίκους από την υπερθέρμανση το καλοκαίρι και τις χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα. Επίσης, το δώμα πρέπει να θερμομονώνεται και για έναν πρόσθετο λόγο, αυτόν της προστασίας της πλάκας οροφής από τη διάβρωση και τις καιρικές μεταβολές που σταδιακά την αποσαθρώνουν.

Αντικατάσταση κουφωμάτων

Μια ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων, αποτελεί η αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων τους με σύγχρονα, ενεργειακά αποδοτικά κουφώματα με πιστοποιημένες ιδιότητες. Η αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων περιορίζει σημαντικότατα τις απώλειες λόγω μη σωστής σφράγισης των υφιστάμενων κουφωμάτων, και θωρακίζει εξωτερικά το κτίριό.

Έτσι επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας που ανέρχεται σε ποσοστό από 20 έως 25%, ενώ σημειώνεται σημαντική βελτίωση της θερμικής άνεσης, εξαφανίζοντας το χειμώνα φαινόμενα συμπύκνωσης υδρατμών στα παράθυρα (δάκρυσμα κουφωμάτων) και μειώνοντας την υπερθέρμανση του χώρου το καλοκαίρι.

Εφαρμογή ψυχρών υλικών σε δώματα ή ταράτσες κτιρίων

Η εφαρμογή ψυχρών υλικών σε δώματα, νεόδμητων ή παλαιότερης κατασκευής κτιρίων, είναι μια παρέμβαση οικονομικά προσιτή και εύκολη στην εφαρμογή που οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη και προσφέρει καλύτερες συνθήκες θερμικής άνεσης, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει το περιβάλλον. Συνίσταται στην κάλυψη της οροφής με σύγχρονα και πιστοποιημένα υλικά.

Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης

Μια από σημαντικότερες ενεργειακές επεμβάσεις σε κτίρια είναι η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης, ανεξάρτητα αν αυτό είναι κεντρικό ή αυτόνομο. Τα παλαιά συστήματα είναι ενεργοβόρα και για αυτό πρέπει να αντικατασταθούν με συστήματα νέας τεχνολογίας, σύμφωνα με μελέτη μηχανικού, ώστε να μην καταναλώνουν άσκοπα ενέργεια.

Πιθανές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης του κτιρίου είναι:

  • Μονώσεις των υφιστάμενων σωληνώσεων και τοποθέτηση συστήματος αντιστάθμισης.
  • Αντικατάσταση λέβητα και καυστήρα με νέο υψηλής απόδοσης.
  • Αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων με συστήματα χαμηλών θερμοκρασιών (π.χ. Fan Coils), όπου αυτό είναι εφικτό.
  • Τοποθέτηση Ηλιοθερμικού συστήματος.
  • Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού με πηγή θερμότητας τον αέρα (κεντρική αντλία θερμότητας).
  • Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού με πηγή θερμότητας το νερό ή και τη γη (γεωθερμικά).