Η Engineering Solutions (EN-SO) διαθέτοντας έμπειρους μηχανικούς είναι σε θέση να παρέχει την πλήρη επίβλεψη του έργου σας από το αρχικό έως το τελικό στάδιο των εργασιών.

Παρακολουθούμε και συντονίζουμε κάθε επιμέρους εργασία, ώστε να αποφεύγονται τεχνικά λάθη, τα οποία αποτελούν σπατάλη χρημάτων και χρόνου. Φροντίζουμε ώστε το έργο να παραδοθεί στο συμφωνηθέντα χρόνο και εγγυόμαστε για την ποιότητα των κατασκευών και των υπηρεσιών.

 

Σχεδιασμός – Μελέτη Έργου

Με την ανάληψη του έργου, η EN-SO θα πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες μελέτες και σχέδια για την έκδοση αδειών (εάν απαιτείται για το έργο), αλλά και για την υλοποίηση του έργου. Επίσης, θα εκδώσει τυχόν απαραίτητα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Έτσι μπορούμε να προσφέρουμε πλήρες φάσμα υπηρεσιών για τα έργα μας, μέχρι το επόμενο στάδιο, της υλοποίησης του έργου.

 

Υλοποίηση Έργου

Για την υλοποίηση του έργου η EN-SO είναι σε θέση να παρέχει πλήρη ανάληψη του έργου. Πιο συγκεκριμένα, εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό υπό την επίβλεψη αρμόδιου μηχανικού, ο οποίος έχει την ευθύνη του έργου. Ο Επιβλέπων Μηχανικός είναι συνέχεια δίπλα στα συνεργεία, ώστε να διασφαλιστεί η πιστή εφαρμογή της μελέτης σε κάθε στάδιο υλοποίησής της. Επίσης, η EN-SO έχοντας απ’ ευθείας συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες προμήθειας Η/Μ εξοπλισμού, εξοπλισμού πισίνας και Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, είναι σε θέση να παρέχει πλήρη κάλυψη υλικών και εξοπλισμού για την κάθε εφαρμογή που αναλαμβάνει. Τέλος, ο Επιβλέπων Μηχανικός του έργου λειτουργεί και ως μηχανικός ασφαλείας, καλύπτοντας και αυτή την απαραίτητη ανάγκη σε κάθε νέο έργο ή ανακαίνιση.

 

Παράδοση Έργου

Αφού έχετε εμπιστευθεί το έργο σας σε εμάς, η στιγμή της παράδοσης του έργου στον ιδιοκτήτη είναι πολύ σημαντική και δίνουμε σημασία. Κατά την παράδοση του έργου, γίνεται θέση σε λειτουργία της εφαρμογής ή του έργου και παρουσιάζονται σε λειτουργία όλες οι λεπτομέρειες της εφαρμογής. Επιδεικνύοντας όλες τις λειτουργίες του έργου στον ιδιοκτήτη, καταφέρνουμε την αποδοχή ότι το τελικό έργο είναι αυτό που είχε ονειρευτεί ο ιδιοκτήτης. Φυσικά η EN-SO είναι πάντα δίπλα στα έργα της για ότι χρειαστούν για καιρό μετά την παράδοση τους, ενώ μπορεί να αναλάβει και την συντήρηση του έργου, ανάλογα την φύση του έργου.

 

Η EN-SO και το προσωπικό της είναι πρόθυμοι και θα χαρούν πολύ να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν το έργο σας, μαζί με εσάς, για εσάς. Ωστόσο, η EN-SO πέρα από πλήρη ανάληψη του μπορεί να παρέχει και μεμονωμένα τις υπηρεσίες της σε ένα νέο έργο ή ανακαίνιση. Οι υπηρεσίες αυτές αναλύονται σε :

  • Απαραίτητα Η/Μ σχέδια έργου.
  • Έκδοση Άδειων και Ενεργειακών πιστοποιητικών.
  • Προσφορά Η/Μ εξοπλισμού.
  • Επίβλεψη Έργου από αρμόδιο Μηχανικό.
  • Υπηρεσία Μηχανικού Ασφαλείας στο έργο.